Koloman Ursíny

Koloman Ursíny byl rakousko-uherský učenec, vynálezce a publicista slovenského původu. Jeho dílo je předmětem studia Společnosti Kolomana Ursínyho, která existuje od r. 1975. Jejím čestným předsedou je doc. Ing. Adam Pavélek, DrSc., první, kdo se tehdy v českých (aj slovenských) zemích začal osobností Kolomana Ursínyho vážně zabývat. Záhy se mu podařilo shromáždit kolem sebe řadu dalších badatelů, z nichž nejvíce o této pozapomenuté postavě druhé poloviny devatenáctého a začátku dvacátého století publikují Dr. J. Bokombrady, Dr. V. Hořický, Dr. V. Jilm a Ing. B. Oplatka.