V rubrice FOTOGALERIE na stránce Dětství a mládí Kolomana Ursínyho najdete dosud jediné publikované (v roce 1980 v časopise Panda) tři listy z črty o dětství a mládí Kolomana Ursínyho z pera Dr.  Jána Bokombradyho.