Rukopisy pánů J-B

Pánové Dr. Vilín Jilm a Dr. Ján Bokombrady patří mezi popřední revastonské a bohemianské literáty. Rozsah témat jejich děl je vpravdě polyhistorický, neb obsahuje jak díla beletristická, převážně žánru detektivního, tak i žurnalistická, publicistická i ryze vědecká, a to z mnoha vědních oborů. V této rubrice (pro Rukopisy pánů Jilma a Bokombradyho používáme též zkratky Rukopisy PJB nebo jen RPJB) se vám pokusíme představit postupně všechna dochovaná díla, jak jsou objevována v nejrůznějších archivech a knihovnách. První z děl - Základy názvosloví nezávislých států - najdete v rubrice Fotogalerie na stránce Rukopisy PJB - díla učená.